top of page
 • Kan ik spellen kopen zonder licentie?
  Je kunt alleen spellen kopen als je een licentie hebt. Door deel te nemen aan de training (zie agenda) ontvang je een licentie. Die licentie heb je voor het leven en hoeft niet verlengd te worden.
 • Kan ik het spel spelen zonder licentie?
  Nee, je kunt het spelen onder begeleiding van iemand met een licentie. In de agenda staan data voor 'systeemdenken leren met het syteemspel'. Dit zijn de bijeenkomsten waar je het spel als deelnemer kunt spelen. Het spel is net gemaakt, dus de kans is groot dat je binnenkort met andere gecertificeerde begeleiders het spel ook op andere plekken kan spelen.
 • Waarom kan ik het spel niet spelen of kopen zonder licentie of begeleiding?
  Bij de ontwikkeling van het spel bleek al snel dat de begeleiders kennis nodig hebben om de deelnemers de systemsiche puzzels te laten oplossen. Door o.a. de licentietraining en de materialen in de trainerstoolkit borgen we de kwaliteit van de begeleiding. Elke opdracht gaat vergezeld van een minicollege van 5 à 10 minuten over een bepaald aspect van het systeemdenken. Die kenniselementen hebben de deelnemers nodig om de spelopdrachten te kunnen uitvoeren. Als daar vragen over komen, moet je die als begeleider uiteraard kunnen beantwoorden. Daardoor viel de optie van een stand-alone versie af.
 • Wat is de gedachte achter de prijs voor licentie?
  Je krijgt o.a. een uitgebreide trainerhandleiding (30 pagina's), een film, 8 artikelen, een extra kaartspel voor de introductieopdracht, het spel zelf en een trainingsdag. Door een eenmalige investering te vragen wordt het voor begeleiders realitef eenvoudig om de investering terug te verdienen. Uitgaande van de gemiddelde dagdeelprijs van een trainer: als je het spel 2 a 3 keer speelt met een groep heb je de kosten eruit.
 • Wat is de gedachte achter de prijs voor het spel?
  Als je met een groep in-company gaat werken betaalt de opdrachtgever de begeleider voor 1 of 2 dagdelen. Het bedrag dat de klant betaalt om het syteemspel te spelen is, in verhouding, niet zo hoog. Daardoor wordt de drempel verlaagd voor de opdrachtgever om met jou, als trainer of teamcoach met het spel, in zee te gaan.
 • Ik ben expert systeemdenken groepsdynamische benadering. Geldt de training ook voor mij?
  Ja, die geldt ook voor jou. We geloven in het uitgangspunt: eerst een oefening ondergaan voordat je hem kunt begeleiden; het spel gaat leven als je de kennis kunt koppelen aan je eigen spelervaring. Als je een intensieve meerdaagse training hebt gehad in de systeemdenken groepsdynamische benadering en het spel voor jou geen nieuwe kennis bevat kunnen we ons voorstellen dat je €950 aan de hoge kant vindt. We zijn net begonnen, we hebben vooralsnog geen oplossing voor deze drempel.
 • Is kennis over het systeemdenken een vereiste voor de spelbegeleider?
  Systeemdenken binnen organisaties kent verschillende stromingen. Je zult je eerder vertrouwd voelen in de rol van spelbegeleider als je kennis hebt van één van de stromingen en dan met name de groepsdynamische benadering. Heb je een ruime ervaring als coach en trainer met teamvragen en ben je beperkt bekend met systeemdenken dan is de kans groot dat je het spel toch snel in de vingers hebt. Stel: je werkt meer in de rol van trainer dan als teamcoach. Je focust meer op vaardigheden en persoonlijke effectiviteit en minder op het duiden en doorbreken van (groeps)patronen. Als je toch met dit spel aan de slag wil adviseren we je een opleiding systeemdenken te volgen. Een andere mogelijkheid is het spel eerst als deelnemer te spelen om te ontdekken of de systemische blik op samenwerkingsvragen bij je past.
 • Spelduur 5 uur. Kan het korter (3,5 uur = dagdeel)?"
  De totale speeltijd, inclusief, introductiespel en pauzes, is 5 uur. Je kunt de introductieopdracht overslaan, een oefening weglaten en gericht zijn op tempo houden en met de groep contracteren dat verdiepende en verhelderende vragen later beantwoord worden. Op die manier is een dagdeel mogelijk. We kunnen voorstellen dat dit je onderhandelingsruimte t.o.v. je opdrachtgever vergroot. Ons advies: manage de verwachtingen en pleit bij je klant voor verdiepings- en transfertijd op een ander moment
 • Bij welke groep of team komt het spel het beste tot zijn recht?
  Bij verschillende groepen: Een grote groep, bestaande uit meerdere subteams, die bezig is om van een groep een team te worden. Ze werken bijvoorbeeld een paar keer per jaar in een tweedaagse aan teamontwikkeling. Een MT dat merkt dat hun voorstellen of besluiten moeizaam tot uitvoering komen. Het spel geeft inzicht in organisatiedynamiek en geeft handvatten voor interventies op maat. Een team dat moeite heeft om het gesprek op relationeel niveau te voeren. Bang om te therapeutisch te worden of dat er conflicten op zullen laaien die zich nu wat meer onder de oppervlakte bevinden. Een team dat zelf vindt dat het goed functioneert, ook door de buitenwereld zo gepercipieerd worden, maar nog slagen kan maken in de mate waarin ze verbonden is met de buitenwereld. Een team waarin machtsconflicten spelen, maar waarbij de leden nog wel in staat zijn met een zeker lichtheid naar manieren te zoeken om verder te groeien. Een leergroep leidinggegeven. Het blok over groepsgericht leiderschap kan prima ingevuld worden met het systeemspel. Een leergroep adviseurs die worstelt met vragen als: hoe breng ik de dynamiek van de klant in kaart? Hoe blijf ik onafhankelijk t.o.v. de vraag van de opdrachtgever?
 • Kan je ook delen van het spel spelen?
  Je kunt ook onderdelen overslaan, b.v. omdat je minder tijd hebt, of omdat je bepaalde onderdelen minder relevant vindt voor de groep waarmee je aan het werk gaat. Als je onderdelen overslaat, laat dan wel de filmfragmenten zien die bij dit onderdeel horen. Zo kunnen de deelnemers de verhaallijn goed blijven volgen.
 • Kun je ook andere werkvormen gebruiken of bijvoorbeeld de film op een andere manier inzetten?
  Deze werkvormen in het spel zijn een soort ‘kleuren op nummer’: ze vormen een strakke mal, waarin de deelnemers in kleine, overzichtelijke stappen kennismaken met het systeemdenken. Je kunt er ook voor kiezen om meer vrije werkvormen te gebruiken, laat deelnemers naar een of meer scènes kijken; vraag wat ze gezien hebben; reik één of meer systeemconcepten aan; laat ze nogmaals kijken en laat ze reflecteren op het verschil in wat je kunt waarnemen als je met en zonder de systeembril kijkt; stel vervolgens de vraag: stel je bent personage X uit de film, wat zou je dan nu kunnen doen om het patroon te doorbreken of het systeem als geheel te helpen? Een dergelijke vrije werkvorm kun je in principe op elk moment in het spel inzetten
 • Hoe maak ik de transfer van spel naar eigen vraagstukken van deelnemers?
  Er zijn verschillende manieren waarop het spel, in het verhelderen van teamdynamiek, een rol kan spelen. Speel het volledige spel. Vraag deelnemers bij te houden wat ze herkennen. Ruim daarna tijd in om de eigen samenwerkingsvragen te bespreken met behulp van de tools die ze in het spel aangereikt hebben gekregen. Breng het spel als een groepsopdracht en bespreek na afloop hoe het spelen zelf verliep. Speel een deel van het spel en verleg aan de hand van het thema de aandacht naar de eigen dynamiek.
 • Hoe kan je het spel binnen een traject tussen andere interventies plaatsen?
  Dit kan op verschillende manieren, geheel afhankelijk van de doelstelling en wat je als trainer, coach of adviseur beoogt. Aan het begin van het traject, omdat je zo met je deelnemers bij aanvang leert om systemisch naar de vraag of het probleem te kijken. Naast een cognitieve onderdeel als creatieve tegenkleur. Naast een introspectief onderdeel als relationele tegenkleur. Naast een zakelijk, technisch onderdeel als persoonlijke tegenkleur. Als afsluiting van een traject. Als licht verteerbaar slotstuk met een cadeau voor elke deelnemer dat ze mee naar huis mogen nemen.
bottom of page