top of page
MEER Over het spel

Trainen met het Systeemspel vereist begeleiding van een deskundige. Om die reden verkopen we het spel niet in de winkel, maar alleen via deze website aan begeleiders die door ons getraind en gecertificeerd zijn om met het spel te kunnen werken. Voor deze training gaan we ervan uit dat je al ervaring hebt in het werken met groepen en groepsdynamiek.  

Het Systeemspel is uitermate geschikt voor teams en groepen die zich willen verdiepen in de systeembenadering van groepsdynamiek. Daarnaast is het spel uiteraard inzetbaar als er in de groep patronen zijn die de effectiviteit beperken zonder dat dit leidt tot grote conflicten. Het spel genereert inzichten die een belangrijke stap kunnen zijn in het verander- of verbeterproces. Zowel in-company als middels open inschrijving; het spel leent zich voor beide opties.

 

Het verhaal speelt zich af in een gemeente, maar is ook voorstelbaar binnen andere organisaties; profit en non-profit. Het is niet verstandig het spel in te zetten als er een stevig conflict leeft binnen de groep; er moet enige ruimte zijn om te reflecteren op het gedrag van de personages uit de film en dit te verbinden met het eigen gedrag. 

 

Het Systeemspel bestaat uit een warming-up en vier rondes. Elke ronde bestaat uit een fragment van de film, een kijk- of doe opdracht, een toelichting op de theoretische invalshoek en een reflectie. Door de afwisseling van individuele- en groepsopdrachten ervaren de deelnemers een dubbele leerloop. Er kunnen maximaal 4 groepjes van 2 tot 4 deelnemers deelnemen.  

Het Systeemspel kan in ongeveer vijf uur gespeeld worden. We adviseren je tijd in te bouwen voor een warming up, reflectie en een transfer naar de eigen praktijk. Het volledige programma duurt een hele dag. Het spel komt het beste tot zijn recht met 8-16 deelnemers.  

Als gecertificeerd trainer beschik je over een trainerskit: deze bestaat o.a. uit fotokaarten voor de warming up, een usb stick met de film, een presentatie en alle benodigde documenten zoals de scoreformulieren. Je krijgt een uitgebreide trainershandleiding met tal van didactische aanbevelingen en een keur aan artikelen over systeemdenken.      

Na afloop krijgt elke deelnemer het spel mee naar huis. Het spel bevat o.a. vier kaarten met systemische inzichten, waardoor elke deelnemer een compact overzicht heeft van de principes die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.   

Het spel kost € 30,- excl. 21% btw en is alleen door trainers met de licentie via deze site te bestellen.

header spel open nieuw.png
bottom of page