top of page
header spel open_grijs.png
MEER Over de makers

Systeemdenken - de groepsdynamische benadering 

 

‘Kunnen jullie de theorie van het systeemdenken en het ervaringsgerichte werken samenbrengen in een spel? Na het succes van systeemtheater, een werkvorm voor grote groepen, was dat de vraag van de gemeente Amsterdam. De bedoeling: een educatief systeemspel voor een groep tussen de 8-16 deelnemers. Na een jaar van testen en puzzelen was er een eerste versie die we vervolgens geschikt hebben gemaakt voor een ieder die het systeemdenken in de vingers wil krijgen. 

Systeemdenken, wat is dat eigenlijk? Wij zeggen: het is theorie, het is praktijk en het is grondhouding. Het gaat over theoretische principes, praktisch repertoire en een onderzoekende houding. Anders kijken, anders handelen en er anders in gaan staan: hoe werkt dat en hoe helpt dat? Wij denken dat je dat vooral moet ervaren. Daar ligt in dit spel dan ook de nadruk op. Natuurlijk krijg je tussendoor voldoende uitleg over de onderliggende theoretische basisprincipes, zodat je na afloop van het spel voldoende bagage hebt om met de systeembenadering aan de slag te kunnen.

Gedrag is vanuit het individu bezien altijd logisch, maar in het grotere geheel niet altijd handig. Zo kun je met elkaar in improductieve patronen terechtkomen.

Het spel is gebaseerd op de groepsdynamische benadering van het systeemdenken. Deze benadering kijkt vooral naar interactiepatronen binnen een groep: welke patronen domineren de interactie en hoe kun je met elkaar uit patronen stappen die niet meer functioneel zijn?

We hopen dat je plezier beleefd aan het spelen van het spel. En dat je straks met een andere bril naar de dynamiek van interacties binnen een groep kunt kijken, dat je nieuwe taal krijgt om woorden te geven aan wat je tussen mensen ziet gebeuren en dat je meer houvast hebt bij het inzetten van helpende interventies.  

bottom of page